Log in to:

Press Release April 2024

4 års kamp med Skattestyrelsen er afsluttet for den danske virksomhed, Eikonice, der har vundet en betydningsfuld sag i Landsskatteretten vedrørende skattekreditordningen.

Virksomheden anmodede for skatteårene 2016-2018 om refusion af omkostninger efter skattekreditordningen som led i udvikling af et IT-system til billedbehandling baseret på AI. Efter modtagelse af ansøgningen for 2018 indledte Skattestyrelsen en undersøgelse af Eikonice og afviste anvendelse af ordningen for alle tre år; og Eikonice stod derfor for at betale alle udbetalte beløb tilbage med tillæg af renter.

Eikonice klagede over afgørelsen og efter et overordentligt komplekst og langstrakt forløb har Landsskatteretten nu – 4 år efter klagetidspunktet og 8 år efter det første relevante indkomstår – givet Eikonice fuldt medhold i sagen og derved tilsidesat Skattestyrelsens afgørelse.

Eikonices administrerende direktør og grundlægger, Jørgen Bødker, udtaler:

“Det handler om, at SKAT ønsker at etablere præcedens, men for os som start-up handler det om, at vi mister tid og fokus, hvilket er det mest dyrebare for iværksættere. I dag har vi vundet, og det er selvfølgelig en god følelse, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor meget længere vi kunne være nået, hvis vi havde brugt vores tid og penge på udvikling af Eikonice. Fakta er, at denne sag har forhindret os i at starte en scale-up proces og at SKAT har gjort det umuligt for os at udvikle vores markedspotentiale de sidste 4 år.”

En berygtet skattefælde

Skattekreditordningen blev indført med virkning fra 2012 med det formål at sikre danske virksomheders investering i forskning og udvikling for dermed øge den danske konkurrenceevne. Kreditten udbetales til underskudsgivende virksomheder og har derfor en væsentlig likviditetsmæssig betydning for start-ups og vækstvirksomheder.

Tusindvis af danske virksomheder har investeret i udvikling i forventning om udnyttelse af ordningen. Skattestyrelsen har imidlertid håndteret reglerne meget restriktivt, hvilket har givet anledning til omfattende kritik. Flere organisationer og rådgivere har anbefalet virksomhederne direkte at undlade at anvende skattekreditordningen på grund af den medfølgende usikkerhed og meget restriktive tolkning.

Netop de virksomheder, som har gjort brug af skattekreditordningen, er i en særligt udsat økonomisk fase, og bliver derfor ramt ekstra hårdt, når de flere år efter mødes med tilbagebetalingskrav fra Skattestyrelsen og mange virksomheder opfatter tilbagebetalingskravene som dybt urimelige.

Claus Pilgård, advokat hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, har bistået Eikonice klagesagen ved Landsskatteretten. Om udfordringerne for de enkelte virksomheder fortæller han:

”Det er tilnærmelsesvist umuligt for softwareudviklerne at dokumentere, at udviklingen kan karakteriseres som ’forsøg- og forskning’. Og det blev kun sværere efter at Østre Landsret i september sidste år tilsidesatte en tidligere lempelig fortolkning, som Landsskatteretten i enkelte tilfælde havde anlagt i relation til softwareudvikling. Det var derfor med stor glæde, vi fik nyheden om, at Landsskatteretten gav Eikonice fuldt medhold, særligt fordi Landsskatteretten er enige med os i, at det ikke bare er Eikonices teknologiudvikling – men også Eikonines videreudvikling af en standard webshop – som kan være omfattet af ordningen.”

Yderligere uddybning eller kommentarer

For yderligere kommentarer kontakt venligst:

Jørgen Bødker, CEO / +45 21 74 03 05  jorgen.bodker@eikonice.com

Get in touch

We look forward to hearing from you…

Please feel free to contact us should you have any questions or inquiries.


Free e-book

Learn how to take great corporate portraits

We have gathered the most important tips and tricks in an easy-to-follow guide – dedicated to helping people who need to take great pictures of their co-workers or employees for ID-cards, newsletters or SoMe-purposes. Absolutely free.

Yes!

I’d like to get the free e-book “How to shoot a portrait like a pro”

Yes!

I’d like to know more…

Please provide your contact information and we will get back to you regarding a free webinar with a demonstration of the most efficient way to handle corporate portraits.